Protože neexistuje oficiální statistika, která by sledovala pouze vývoj Amerických hypoték, můžeme se opírat pouze o data hypoték jako takových. Ty v letech 2002 – 2015 zaznamenaly významný vzestup i pád, a to v závislosti na průběhu hospodářské krize, která započala v roce 2008, v důsledku čehož nepokračoval růst počtu uzavřených hypotečních smluv, který v roce 2007 dosahoval 83 344 ks, ale naopak klesl o 23 % a na původní hodnotu prozatím nedosáhl, byť v letech 2008 – 2014 vzrostl počet uzavřených hypotečních smluv o 33 % (21 381 ks). Tento vývoj se týkal především hypoték určených na nákup a výstavbu nemovitosti, přičemž jak je z níže uvedeného Grafu 1 patrné, domácnosti dávaly přednost nákupu nemovitosti před její výstavbou.

Jak už je výše uvedeno, nelze z veřejně dostupných dat určit vývoj Amerických hypoték. Nicméně pokud vezmeme v úvahu jejich podstatu vzniku, tzn., že je lze použít na bezúčelové financování, můžeme je zařadit do kategorie „Ostatní“. To by také korespondovalo s úvahou, že jsou Americké hypotéky čerpány za účelem financování spotřebních výdajů, byť za cenu vyšších úroků, nebo vyřešení bezútěšné finanční situace (exekuce, osobní bankrot). Na základě toho lze říci, že se Americké hypotéky na celkové sumě počtu uzavřených hypotečních smluv podílí 20 % a nabyly na významu právě v době hospodářské krize, kdy se řada domácností dostala do finančních potíží, které bylo nutné vyřešit. Zatímco po stabilizaci národní ekonomiky, jejich význam začal klesat.

americká hypotéka 
Graf 1: Vývoj počtu uzavřených hypoték v letech 2002 – I. čtvrtletí 2015
Zdroj: MMR.cz, autor

S vývojem objemu počtu uzavřených hypotečních smluv koresponduje vývoj hodnoty hypoték, která se také eviduje dle účelu využití úvěru, přičemž nejvyšší hodnoty dosahovala v roce 2007, ve kterém byly uzavřeny hypotéky v celkové částce 142 mld. Kč, z toho téměř 96 mld. Kč připadlo na hypotéky určené k nákupu nemovitosti, 35 mld. Kč na její výstavbu a „pouhých“ 11 mld. Kč na ostatní účel, což můžeme opět brát jako celkovou hodnotu uzavřených Amerických hypoték.
Stejně jako v případě vývoje počtu uzavřených smluv, i zde je logicky v následujících dvou letech zaznamenán prudký pokles zájmu o tento bankovní produkt, jelikož hospodářská krize dolehla na všechny ekonomické subjekty, domácnosti nevyjímaje. Nicméně prospěla Americkým hypotékám (pokud se budeme držet předpokladu „Ostatní“ = Americká hypotéka), kterým se naopak dařilo, kdy jejich celková hodnota v letech 2008 – 2014 vzrostla o 78 %, tj. o téměř 11 mld. Kč.

americká hypotéka 
Graf 2: Vývoj hodnoty uzavřených hypoték v letech 2002 – I. čtvrtletí 2015
Zdroj: MMR.cz, autor

Co se týče průměrné hodnoty hypotéky připadající na jednu uzavřenou hypotéční smlouvu, pak v průběhu let 2002 – 2014 klesla o 34 %, tj. o 937 724,- Kč s tím, že od roku 2008 byl trend spíše stagnující. Velký vliv na tento trend mělo především snížení hodnoty hypoték určených k nákupu nemovitosti, která se v daném období snížila o 44 % (tj. z 1 048 mil. Kč na necelých 600 tis. Kč), avšak příčinou nebyla rostoucí finanční samostatnost žadatelů o hypoteční úvěr (byť můžeme předpokládat, že se najdou domácnosti, které si v rámci svých možností před řešením bytových potřeb našetří co nejvíce finančních prostředků), ale rostoucí počet uzavřených smluv, na který byla celková výše hypoték rozpočítána. To se ostatně týká také hypotečních úvěrů určených k výstavbě, jejichž smluvní hodnota v daných letech klesla o 35 %, tj. o zhruba 290 tis. Kč.

Co se týče hypoték s účelem použití „Ostatní“, i v jejich případě se hodnota hypotéky v letech 2002 – 2014 snížila, avšak pouze o 23 %, kdy klesla z 838 tis. Kč na 647 tis. Kč. Na základě takto nízké hodnoty úvěry lze usoudit, že se jedná o hypotéky určené pro spotřební vydání, tedy Americké hypotéky, což by korespondovalo se skutečností, že domácnosti v době hospodářské krize snižovaly své spotřební výdaje.
 

americká hypotéka

Graf 3: Vývoj průměrné hodnoty hypotéky připadající na 1 smlouvu v letech 2002 – I. čtvrtletí 2015