Hypotéky tak, jak je známe dnes, existovaly již v dávných dobách, kdy již tehdy platilo, že se dlužník zavázal ke koupi majetku za půjčené peníze a k řádnému splacení dluhu. První zmínka o hypotéce spadá do časů starověké Indie, kdy se o ni zmiňuje Manu kodex, tj. starobylá hinduistická sbírka pravidel chování v soukromém a společenském životě podle systému názorů a náboženských dogmat bráhmanismu, který dluh odmítá jako výdobytek židovského práva. Dějiny hypoték však podle Amerického rejstříku zákonů začaly posvátným židovským skriptem Talmud, ze kterého si staří Řekové a Římané převzali pojmy. Římané měli koncepci hypoték založenou na přiřazení vlastnického práva k majetku věřiteli a kontrole dlužníka do doby splacení dluhu. Židovské úvěrové praktiky se promítly také do anglického práva a později i do námořních zákonů, kdy se uplatňovala při koupi obchodních lodí, k čemuž přistoupila Amerika během 2. světové války.

Hypotéka se na americkém kontinentu zakořenila s příchodem první obchodní banky, tj. v roce 1781. V roce 1949 a poté i na přelomu 21. století za podpory Americké federální vlády, která v úvěrové politice nastavila ve srovnání s jinými státy příliš benevolentní podmínky, došlo k nebývalému růstu hypotečního trhu, čímž hodnota majetku domácností vzrostla o 15 – 41 %. Ve srovnání s dnešními hypotékami však měly hypotéky dobu splatnosti pouze 6 let, přičemž jejich hodnota odpovídala pouhé polovině hodnoty majetku. To se však změnilo po Velké hospodářské krizi, kdy hypoteční trh přešel pod dohled Federálního rezervního systému (FEDu), jež se zapříčinil o růst hodnoty hypoték na 95 % hodnoty nemovitosti a prodloužení doby splatnosti hypoték na 30 let, čímž se americký hypoteční trh přiblížil hypotečnímu trhu evropskému.

V případě České republiky se hypoteční úvěry objevily na finančním trhu v 18. století, přičemž největší význam měly v době rozvoje zemědělství a v polovině 19. století obchodu a průmyslu, kdy pro podnikatele představovaly dostupnou možnost získání finančních prostředků. První hypoteční banka tak vznikla roku 1865 (Hypoteční banka Království českého), nicméně hypoteční trh po příštích několik desítek let utrpěl těžké rány, ať už se jednalo o jeho zlikvidování v době Protektorátu či 2. světové války.
Hypoteční bankovnictví bylo obnoveno v roce 1990, avšak pro nefunkčnost kapitálového trhu a nedostatečné právní zázemí byly první hypoteční úvěry poskytnuty až o pět let později. To se spolu s nedostatečnými zkušenostmi s novým produktem a nedůvěrou nejen k němu promítlo do velmi malé poptávky po hypotečních úvěrech a na dnešní dobu poměrně vysokých minimálních úrokových sazeb, které se pohybovaly mezi 11 – 12 %. Ruku v ruce s rostoucím trendem cen nemovitostí a už tak vysokých úrokových sazeb zájem o hypotéky v roce 1997 poklesl.

Vyšší zájem o hypoteční úvěry, byť stále v menší míře, propukl o 2 roky později, nicméně stačil k výraznému poklesu úrokových sazeb, kdy se průměrná úroková sazba hypotečních úvěrů snížila na 10 %, ale i ke konkurenčním bojům mezi finančními institucemi, které o rok později zapříčinily vysoký zájem o hypoteční úvěry a další pokles úrokových sazeb (celoroční průměr činil 8,4 %). Růst hypotečního trhu byl také umocněn vstupem tří hypotečních bank a poskytováním státní finanční podpory ve výši 4 % na novou bytovou výstavbu, které snížilo úrokové zatížení hypotečních úvěrů pod 5 %, ale i snížením hranice příjmů pro získání hypotečního úvěru.

V následujících letech se růstový trend zájmu o nové hypotéky opakoval při současném snižování úrokových sazeb, které si však vyžádalo snížení státní finanční podpory na 2 % a její zrušení v roce 2003. V té době činil meziroční nárůst nových hypotéčních úvěrů 49 %, který byl podpořen růstem mezd a stavebnictví, ale i nevyřešeným deregulovaným nájemným. O rok později klesla průměrná úroková sazba pod 4,5 % a došlo k zavedení nových hypotečních úvěrů, mezi kterými byla také Americká hypotéka, jejíž vznik umožňoval nový zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.).

V letech 2008 – 2010 byl růst hypotečního trhu utlumen, a to v reakci na dopady americké hypoteční krize, přičemž znovu ožil v roce 2011, kdy se řada lidí v důsledku očekávání zvýšení DPH v následujícím roce snažila profinancovat své bydlení. V této době klesly úrokové sazby na své historické minimum – pod 4 % a od té doby zájem o hypoteční úvěry dále roste, stejně jako klesají jejich úrokové sazby.